Onderhoudsvoorschriften

Inspectie en onderhoud
Damm Deurentechniek B.V. heeft een lange ervaring in de ontwikkeling en productie van deuren. Op basis van deze ervaring geven wij adviezen voor inspectie en onderhoud. Het goed inspecteren en onderhouden van een gebouw beloont de eigenaar met optimale prestaties op het gebied van uiterlijk, duurzaamheid en levensduur.

 

Hoe vaak zijn inspecties nodig?
Deze dienen periodiek plaats te vinden. Een algemeen advies geven is moeilijk aangezien verschillende locaties, gebruik en uitvoeringen van deuren verschillende onderhoudsinspanningen vergen. We bevelen aan de deur na het eerste gebruiksjaar te inspecteren, om op basis van deze ervaring de toekomstige onderhoudsvereisten en de benodigde inspectiefrequentie te bepalen. Voor overheaddeuren verwijzen wij u naar de speciale onderhoudscontracten. Deze zijn gebaseerd op gebruik, slijtage verenpakket, onderhoud mechanische aandrijving e.d. Vanuit de arbeidsinspectie wordt gehamerd op het feit dat overheaddeuren minimaal 1 keer per jaar onderhouden moeten worden.

 

Schoonmaken
Vervuiling heeft niet alleen invloed op de esthetische verschijning, maar kan ook een coating aantasten. Het is zelfs zo dat een aanhoudende vervuiling kan leiden tot corrosie van het onderliggende materiaal. Grotere vuilophopingen kunnen de afwatering van watervoerende vlakken hinderen en afvoer van water via de omranding blokkeren. Daarnaast kan permanent contact met stilstaand water leiden tot corrosie. Om dit te vermijden moet vuil met een zachte bezem verwijderd worden. Vervolgens moeten alle vuile plekken met schoon water afgespoeld worden. Geen zout water of water onder té hoge druk gebruiken. Indien u van een hogedrukspuit gebruik wilt maken is een druk 50-60 bar over het algemeen voldoende. Het is beter om, indien noodzakelijk, met de hand een 10% oplossing van een goede neutrale (groene) zeep te gebruiken en goed na te spoelen met schoon water. Gebruik, om de coating niet te krassen, geen schuurmiddelen maar een zachte borstel voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Zorg dat het water niet te warm is.

Recente projecten

Bekijk alle projecten