Nee, in principe zijn het inmeten, advies en het opstellen van een offerte volledig vrijblijvend.
Echter, het inmeten of de opname wordt alleen kosteloos uitgevoerd binnen onze dagelijkse werkroute.
Als er geen opdracht volgt en het inmeten op een locatie buiten onze reguliere route plaatsvindt, kunnen er kosten voor de opname in rekening worden gebracht.